•  

  Freelance Assessoren Elektrotechniek voor HBO-OP-MAAT

  Voor HBO OP MAAT is NCOI op zoek naar Assessoren Elektrotechniek. Het gaat om een exiperiment Leeruitkomsten dat flexibel leren mogelijk maakt.Als jij positief bent over dit concept en graag je steentje hier aan bijdraagt en ook nog eens voldoet aan het profiel, reageer dan.

Terug
Freelance Assessoren Elektrotechniek voor HBO-OP-MAAT Opdracht informatie
Freelance
WO
Techniek en Veiligheid
Dit zijn je werkzaamheden

Voor HBO OP MAAT is NCOI op zoek naar Assessoren Elektrotechniek. Het gaat om een exiperiment Leeruitkomsten dat flexibel leren mogelijk maakt.

Voor meer informatie over het HBO OP MAAT programma en  hoe dit samengesteld is ga dan naar: https://www.ncoi.nl/hbo-op-maat.html

Taken en verantwoordelijkheden die hierbij horen zijn:

 • is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en de kwaliteit van het valideringsassessment en de rapportage daarvan;
 • neemt voorafgaand aan het valideringsassessment het door de student ingediende betoog en bewijs door;
 • neemt criteriumgerichte interviews af om een onderbouwd oordeel te kunnen vellen over het beheersen van de leeruitkomst(en) van de opleiding;
 • zorgt dat hij goed op de hoogte is van de waarderingscriteria die zijn opgesteld en kan deze criteria uitleggen aan de student;
 • onderbouwt schriftelijk zijn oordeel en de totstandkoming van zijn oordeel in duidelijke taal in het verslag valideringsassessment;
 • geeft juiste, tijdige en volledige terugkoppeling over de waardering (aan het examenbureau);
 • indien de leeruitkomst(en) onvoldoende aangetoond is/zijn, bespreekt hij met de student een alternatief en geeft de student handvatten bij keuze voor werkplekleren;
 • overlegt en komt gezamenlijk met de tweede assessor tot een oordeel;
 • stelt het resultaat vast;
 • verstrekt gevraagde inlichtingen op verzoek van de examencommissie.
 • is positief over het concept HBO op Maat en handelt overeenkomstig het beleid van de instelling.

Jouw profiel
 • heeft bij voorkeur een relevante afgeronde Masteropleiding;
 • heeft een assessortraining gevolgd en heeft recente ervaring met het afnemen van assessments;
 • heeft bij voorkeur de BKE (Basiskwalificatie Examinering) of is bereid deze op korte termijn te behalen;
 • is op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied van de opleiding;
 • heeft affiniteit met de doelgroep;
 • is bekend met valideringsprocessen en -procedures, de beoordelingsinstrumenten en methodologie;
 • neemt een professionele en objectieve houding aan en is in staat om rol van assessor op een correcte manier in te vullen;
 • observeert, registreert en waardeert de prestaties van de student en handelt hierbij volgens de beschreven procedures;
 • beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden;
 • werkt nauwgezet;
 • is gewend aan werken met deadlines.

Ons aanbod
 • Een passend honorarium
 • Freelance-opdrachten
 • Mogelijkheid voor meerdere Freelance rollen
 • Flexibiliteit
Reageer op deze Freelance vacature
Over het label

De grootste opleider van werkend Nederland

NCOI Opleidingen is de grootste opleider van werkend Nederland. Daarnaast zijn wij toonaangevend op het gebied van praktijkgericht en flexibel opleiden. Door onze unieke onderwijsmethode hebben inmiddels al ruim 100.000 werkenden een erkend diploma bij ons behaald. Want onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte aanpak, ervaren topdocenten uit de praktijk en opleidingslocaties door heel Nederland zorgen ervoor dat studeren naast een baan haalbaar is.

Heb je nog vragen? Ik help je graag.
Adrie Verdam - van Beek
De organisatie

Werkend Nederland sterk maken en sterk houden. Dat is waar NCOI Groep voor staat. Nogal ambitieus, horen we je denken. Klopt. Ambitie is een belangrijk woord in onze organisatie. Het typeert ons. We waren al ambitieus toen we in 1996 begonnen. Ons doel was toen om hét opleidingsinstituut van Nederland te worden. De grootste, omdat we echt een verschil wilden maken. De beste, omdat onze doelgroep terecht veeleisend is. De sterkste, omdat we de bepalende rol in onze samenleving vol verantwoordelijkheid wilden dragen.

Dat doel is inmiddels gerealiseerd. We zijn de opleider van werkend Nederland. We maken jaarlijks tienduizenden werkenden sterker. Maken ze waardevoller voor de organisaties waarvoor zij werken. We vergroten hun kennis, vaardigheden en competenties. Dus ja, we zijn ambitieus. En we blijven dat. Herken je de wil om te winnen in jezelf? Dan nodigen we je graag uit om met ons mee te bouwen. Om samen te werken aan een blijvend sterker Nederland.

NCOI Groep is een dynamische organisatie waar vaste medewerkers samen met freelance professionals werken aan een optimaal leereffect voor onze studenten. Als professional word je ingezet in de rol en binnen een vakgebied waar jouw kracht en competenties liggen. Hierdoor doe jij waar je goed in bent en dit levert voor onze studenten het beste onderwijs op.

Reageren aan NCOI Groep

Hoe gaat dat?

 • Reageer via het reactieformulier Leuk dat je met ons wilt samenwerken.
 •  
 • Uitnodiging selectieprocedure We selecteren geschikte kandidaten voor een vervolgprocedure
 •  
 • Samenwerking Je behoort tot de beste kandidaten, we gaan graag de samenwerking aan
 •  
 • Praktische zaken Je volgt een training over inzet en werkwijze
 •  
 • Freelance aan de slag We sturen je een opdracht voorstel